THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TRANG WEB noisoitieuhoa.com

Giới thiệu

endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư là trung tâm chuyên sâu nội soi tiêu hóa, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến sức khỏe tiêu hóa. Trang web được quản lý bởi Công ty Cổ phần Phòng Khám Y Học Chứng Cứ Endo Clinic. Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc đăng ký dịch vụ trên Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ và bảo mật thông tin này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”). Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

 • Bạn có quyền truy cập, sử dụng và đăng ký dịch vụ trên Trang web miễn phí hoặc có phí theo quy định của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư .
 • Bạn có quyền nhận được các thông tin, dịch vụ và sản phẩm chất lượng, chính xác và đáp ứng nhu cầu của bạn từ Trang web.
 • Bạn có quyền bình luận, đánh giá, góp ý hoặc phản hồi về các thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên Trang web, miễn là bạn tuân thủ các quy tắc văn hóa, đạo đức và pháp luật.
 • Bạn có quyền bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình khi sử dụng Trang web, bằng cách liên hệ với endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư qua email, điện thoại hoặc phương tiện khác do endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư  cung cấp.
 • Bạn có nghĩa vụ cung cấp các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật khi đăng ký dịch vụ trên Trang web.
 • Bạn có nghĩa vụ bảo mật tài khoản, mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình khi sử dụng Trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra dưới tài khoản của mình.
 • Bạn có nghĩa vụ sử dụng Trang web một cách hợp lý, phù hợp và không vi phạm các quy định của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư, pháp luật và quyền lợi của các bên thứ ba.
 • Bạn có nghĩa vụ không sử dụng Trang web để thực hiện các hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, xâm phạm, quấy rối, phỉ báng, đe dọa, lạm dụng hoặc gây hại cho endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư, Trang web hoặc người dùng khác.
 • Bạn có nghĩa vụ không sao chép, phân phối, chuyển nhượng, sửa đổi, biên tập, thay đổi, hack, can thiệp hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư.
 • Bạn có nghĩa vụ không sử dụng Trang web để quảng cáo, tiếp thị, bán hàng hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm khác mà không có sự đồng ý của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư.

Quyền và nghĩa vụ của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư

 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền cung cấp, điều chỉnh, cập nhật, ngừng hoặc hủy bỏ các thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên Trang web theo quyết định của mình, miễn là thông báo trước cho người dùng qua Trang web hoặc phương tiện khác.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền thu phí hoặc miễn phí cho các dịch vụ và sản phẩm trên Trang web theo quy định của mình, miễn là thông báo trước cho người dùng qua Trang web hoặc phương tiện khác.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền kiểm duyệt, chỉnh sửa, xoá hoặc từ chối đăng tải các bình luận, đánh giá, góp ý hoặc phản hồi của người dùng trên Trang web nếu chúng vi phạm các quy tắc văn hóa, đạo đức, pháp luật hoặc quyền lợi của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư, Trang web hoặc người dùng khác.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền đình chỉ, khóa, xóa hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng nếu chúng vi phạm Thỏa thuận này hoặc các quy định khác của endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư, pháp luật hoặc quyền lợi của các bên thứ ba.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền yêu cầu người dùng bồi thường thiệt hại nếu hành vi của người dùng gây ra thiệt hại cho endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư, Trang web hoặc người dùng khác.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có quyền thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi Thỏa thuận này theo quyết định của mình, miễn là thông báo trước cho người dùng qua Trang web hoặc phương tiện khác.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, dịch vụ và sản phẩm chất lượng, chính xác và đáp ứng nhu cầu của người dùng trên Trang web.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có nghĩa vụ bảo mật các thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng Trang web, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có sự đồng ý của người dùng.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại, tranh chấp hoặc vấn đề phát sinh liên quan đến Trang web một cách kịp thời, công bằng và hợp lý.
 • endoclinic.vn – Tiêu Hóa Khỏe & Ngừa Ung Thư có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật và tôn trọng quyền lợi của người dùng và các bên thứ ba khi quản lý và vận hành Trang web noisoitieuhoa.com