Dịch Vụ Cắt Polyp Qua Nội Soi

Để bệnh lý tiêu hoá không còn là gánh nặng, phòng khám Endo Clinic đã xây dựng bảng giá dịch vụ để Khách Hàng có thể tiếp cận dịch vụ khám tiêu hóa chất lượng cao mà chi phí dịch vụ không còn là gánh nặng.

DỊCH VỤ CẮT POLYP QUA NỘI SOI & THỦ THUẬT KHÁC

– Polyp ống tiêu hóa có thể là các tổn thương có nguy cơ tiến triển thành ung thư ống tiêu hóa trong tương lai, việc cắt bỏ các Polyp ống tiêu hóa này là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa ung thư ống tiêu hóa.

– Thông thường Polyp dưới 0.5 cm có thể sinh thiết trọn, từ 0.6 cm trở lên thì cần tiến hành thủ thuật cắt Polyp qua nội soi.

– Khi cắt polyp qua nội soi thường sẽ có polyp “Có Cuống” và polyp “Không Cuống”

a. Về dạ dày:

– Tỷ lệ phát hiện polyp thông qua nội soi dạ dày là 2%.

– Khi nội soi dạ dày có polyp thì số lượng thường là 1 polyp.

b. Về đại tràng:

– Tỷ lệ phát hiện polyp thông qua nội soi đại tràng là 40% – 50%.

– Trung bình 1 ca nội soi đại tràng có 1

– 2 polyp cần cắt hoặc sinh thiết trọn.

[Quyền lợi của Khách Hàng tại trung tâm nội soi tiêu hóa Endo Clinic]:

Khi cắt polyp hoặc làm các thủ thuật khác thì mỗi Khách Hàng được sử dụng riêng 1 bộ dụng cụ mới 100%, chỉ sử dụng 1 lần để tránh lây nhiễm chéo, tránh làm nặng thêm bệnh lý hiện tại.

DỊCH VỤ CẮT POLYP DẠ DÀY QUA NỘI SOI LỢI ÍCH QUÝ KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY GIÁ DỊCH VỤ CỦA ENDO CLINIC

Sinh Thiết Trọn Polyp Dạ Dày Qua Nội Soi (Kích Thước Polyp Dưới 0.5cm)

Hầu hết các polyp phát hiện được ở dạ dày có kích thước nhỏ nên có thể sinh thiết trọn qua nội soi mà không cần cắt. Trong trường hợp này chỉ tốn 1 kềm sinh thiết, không tốn kim chích cầm máu, không tốn thòng lòng cắt polyp, không tốn clip cầm máu.

995.000

Cắt 1 "Polyp Không Cuống" ở Dạ Dày qua nội soi (kích thước Polyp 0.5cm - 1cm)
(kèm hình ảnh "Polyp Không Cuống")

Để cắt "Polyp Không cuống" ở Dạ Dày qua nội soi thì cần:
- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 kim chích cầm máu mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Không Cuống" thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

1.795.000

Cắt 1 "Polyp Có Cuống" ở Dạ Dày qua nội soi
(kích thước Polyp 0.5cm - 1cm)
(kèm hình ảnh "Polyp Có Cuống")

Để cắt "Polyp Có Cuống" ở Dạ Dày qua nội soi thì cần:
- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Có Cuống" thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

1.495.000

Cắt đồng thời 1 "Polyp Không cuống" và 1 "Polyp Có cuống" ở Dạ Dày qua nội soi (kích thước Polyp 0.5cm - 1cm)

Để cắt đồng thời 1 "Polyp Có cuống" và 1 "Polyp Không cuống" ở Dạ Dày qua nội soi (kích thước polyp <1cm) thì cần:
- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 kim chích cầm máu mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Không Cuống" và "Polyp Có cuống" trộn lẫn thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

 

1.795.000 
DỊCH VỤ CẮT POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG QUA NỘI SOI LỢI ÍCH QUÝ KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY GIÁ DỊCH VỤ CỦA ENDO CLINIC

Sinh Thiết Trọn Polyp Đại Trực Tràng Qua Nội Soi (Kích Thước Polyp Dưới 0.5cm)

Với nội soi dạ dày: nếu cần cắt polyp hoặc sinh thiết trọn thì có thể sử dụng kềm sinh thiết đã có sẵn trong gói dịch vụ, không cần dùng thêm kềm mới.

Với nội soi đại tràng: khi phát hiện polyp nhỏ hoặc khi có tổn thương viêm loét thì sẽ sử dụng thêm kềm sinh thiết mới 100%.

995.000

Cắt 1 "Polyp Không Cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi (kích thước polyp <1cm)
(kèm hình ảnh "Polyp Không Cuống")

Để cắt "Polyp Không cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi thì cần:

- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 kim chích cầm máu mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Không Cuống" thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

1.795.000

Cắt 1 "Polyp Có Cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi
(kích thước polyp <1cm)
(kèm hình ảnh "Polyp Có Cuống")

Để cắt "Polyp Có Cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi thì cần:

- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Có Cuống" thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

1.495.000

Cắt đồng thời 1 "Polyp Không cuống" và 1 "Polyp Có cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi (kích thước polyp <1cm)

Để cắt đồng thời 1 "Polyp Có cuống" và 1 "Polyp Không cuống" ở Đại Trực Tràng qua nội soi (kích thước polyp <1cm) thì cần:

- 1 kềm sinh thiết mới
- 1 thòng lọng cắt polyp mới
- 1 kim chích cầm máu mới
- 1 Clip cầm máu mới. Miệng vết cắt càng rộng thì càng cần nhiều Clip

[Lưu ý]: Trong trường hợp cắt nhiều "Polyp Không Cuống" và "Polyp Có cuống" trộn lẫn thì chỉ cần dùng thêm Clip cầm máu là đủ.

 

1.795.000
CÁC DỊCH VỤ KHÁC LỢI ÍCH QUÝ KHÁCH HÀNG ĐẠT ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY GIÁ DỊCH VỤ CỦA ENDO CLINIC

1 Kềm Sinh Thiết (Mới 100%)

• Với nội soi dạ dày: nếu cần cắt polyp hoặc sinh thiết trọn thì có thể sử dụng kềm sinh thiết đã có sẵn trong gói dịch vụ, không cần dùng thêm kềm mới.

• Với nội soi đại tràng: khi phát hiện polyp nhỏ hoặc khi có tổn thương viêm loét thì sẽ sử dụng thêm kềm sinh thiết mới 100%.

Đã tính trong dịch vụ

1 Thòng Lọng Cắt Polyp (Mới 100%)

• Thòng Lọng Cắt Polyp sử dụng để cắt "polyp có cuống" và "polyp không cuống".

• 1 Khách Hàng dù phát hiện nhiều "polyp không cuống" và "polyp có cuống" cũng chỉ cần sử dụng 1 Thòng Lọng Cắt Polyp.

Đã tính trong dịch vụ

1 Kim Chích Cầm Máu (Mới 100%)

• Bác Sĩ sử dụng Kim Chích Cầm Máu khi cắt "polyp không cuống" để ngăn ngừa thủng ruột.

• 1 Khách Hàng dù phát hiện nhiều "polyp không cuống" cũng chỉ cần sử dụng 1 Kim Chích Cầm Máu.

• Khi cắt "polyp có cuống", Bác Sĩ chỉ cần dùng Thòng Lọng Cắt Polyp là đủ, không cần dùng Kim Chích Cầm Máu.

Đã tính trong dịch vụ

Thụt Tháo Để Làm Sạch Đại Trực Tràng

- Làm sạch lòng Đại Trực Tràng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý thường gặp tại Đại Trực Tràng, Trực Tràng.

- Là thủ thuật được chỉ định thay thế cho việc uống thuốc xổ để chuẩn bị ruột trước nội soi Đại Trực Tràng khi Khách Hàng có thể thuộc các trường hợp sau:

• Không thể uống một lượng thuốc xổ lớn do bị nôn ói.

• Có bệnh lý nội khoa nặng.

• Chống chỉ định uống thuốc xổ ruột.

Đã tính trong dịch vụ

1 Clip Cầm Máu Dùng Thêm (Mới 100%)

• Clip Cầm Máu sử dụng để cầm máu khi cắt polyp "polyp không cuống" và "polyp có cuống"

• Số lượng Clip Cầm Máu sử dụng sẽ tùy thuộc vào kích thước của polyp (miệng vết cắt càng rộng thì càng chảy nhiều máu)

545.000

Lấy Mẫu Polyp Làm Giải Phẫu Bệnh Chẩn Đoán Ung Thư

• Khi Khách hàng có polyp thì tỷ lệ chỉ định làm Giải phẫu bệnh là 100%.

• Mẫu polyp được gởi làm Giải Phẫu Bệnh để xác định polyp này là lành tính hay ác tính, từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả tối ưu.
395.000